# پایانی_دلنشین_در_یک_ترا‍‍‍‍‍‍‍ژدی_سیاه_در_بیساران

پایانی دلنشین در یک ترا‍‍‍‍‍‍‍ژ‍‍‍‍‍‍‍‍‍دی سیاه در بیساران

اولیاء دم مقتول در پی وساطت مردم هرگز تقاضای اجرای حکم را نکردند.زیرا سوابق موارد دیگری در روستا بود که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 186 بازدید