# نگاهی_به_زبان_هورامیو_جایگاه_کاک_عثمان

نگاهی به زبان هورامی و جایگاه کاک عثمان

نگاهی به زبان هورامی و جایگاه کاک عثمان محمد رحیم غلام ویسی * ------------------------------------------------ پیشرفت های بشری خصوصاً در چند دهه گذشته بر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 31 بازدید