# بیساران

نگاهی به زبان هورامی و جایگاه کاک عثمان

نگاهی به زبان هورامی و جایگاه کاک عثمان محمد رحیم غلام ویسی * ------------------------------------------------ پیشرفت های بشری خصوصاً در چند دهه گذشته بر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 28 بازدید

ای پادشه خوبان - ملا حامد بیسارانی

ای پادشاه خوبان داد ازغم پنهانی               وی سرور محبوبان فریادزحیرانی دل بی تو به جان آمدازسوزش مشتاقی     جان بی تو درافغان است ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 29 بازدید

مقاله شهباز محسنی در وصف ملاحامد بیسارانی

نگاهی مُجمل به شرح مثنوی ملاحامد بیسارانی   شهباز محسنی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد      کتاب مثنوی شریف سروده طبع وقاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید