/ 2 نظر / 27 بازدید
قريشي

افرين جناب اقاي ذبيحي اميدوارم بانقدبيش ازبيش خرافات وشيخ وميخ كلاه برداران فكري اين ملت بيچاره وعاملان عقب ماندگي ذهني وجمود فكري بيش ازبيش كوشا باشي دست شمارامي بوسم

ممنون آقای قریشی.تنهانگرش بدون تعصب به گذشته ونقدوتحلیل علمی است که آینده روشنی راپیش رویمان میگذاردمتاسفانه این ادبیات میان ماکمرنگ بوده وعرف نشده است ضرورت این امرمحسوس است بایدآسیب شناسی کرد وملاحظات ومحافظه کاریها راکنار گذاشت دیراست باتشکر