/ 3 نظر / 26 بازدید
نورماندي

سلام مامي تونيم ازديگر اثار خانم صادق وزيري اطلاع ژيداكنيم وبخوانيم اين نوشته حاكي از قريحه قوي ايشان دارد قطعا اثارديگري بايد داشته باشد.

هورامان

وبلاگ ادبی " هه نار " برگزار می کند: جایزه فرهنگی ادبی " هه نار " ویژه زبان و ادبیات هورامی سالهای سال است که ادبیات هورامان از عدم وجود یک انجمن یا موسسه ای که مستقل و خصوصی باشد - رنج می برد. و عدم برگزاری مراسم و محافل سالیانه جدی جهت بررسی علمی و آکادمیک و خوانش انتقادی - فرصت شناخت و معرفی و عرض اندام را از شاعران و نویسندگان هورامی زبان گرفته است.حال با توجه به این خلا تاریخی نخستین جایزه ادبی " هه نار " را برگزار می کنیم - به این امید که خلا ها را پر کرده و عطش ها را سیراب و فرو نشاند.