روژی بیسارانی ئیمسال به ریوه ناچیت

وه شله یم به خه زان په ویش مه بو زه رد         ئه و جه واده ی ویش من جه تاوی ده رد

 " روژی بیسارانی ئیمسال به ریوه ناچیت "

به پی بریاری پیشووی ئه نجومه نی فه رهه نگی ئه ده بی ماموستا بیسارانی هه ر وا که له په یامی کونگه ره ی 9/7/88 دا راگه یاندرا روژی 26/7  / هه مو سالیک به ناوی روژی بیسارانی له لایان ئه نجومه نه  ناودیر کرابوو.

ده بوایه له م روژه دا له شوینی له دایک بوونی شاعیر بونه یه کی  ریک و پیک به ریوه چوبا . به لام ئه م بونه یه به چه ند هویه که وه وه دوا خرا که پیویستیه لیره دا ئاماژه ی پی بکه م .

هوی سه ره کی وه  دواخستنی روژه که ئه وه بو که ئه نجومه ن بریاری داوه بو ئه وه ی ژماری به شداربووان زورتر بیت ته نیا روژه که به پی ژماره ی روژانی مانگ دیاری نه کریت ، به لکو به پی روژیک له روژانی مانگ که ده که ویته روژی هه ینی دا بنریت . بو ئه وه ی  له و روژه دا که پشوودانی گشتی یه   هه ل و مه رج بو به شداری هه موان له باره .

ته نانه ت ده کریت نویژی هه ینی ش  هه ر له که ش  و هه وایه کی ئازادی پاییزی دا له سه ر گه لا خه زانه کان به ریوه بچیت . وه بینه سه ر ئه م بروایه که روژی ئاشتی له گه ل سروشت دا ته نیا به هار و سیزده به ده ر نیه . به لکو نیشتمانی ئیمه پاییزیشی وه کوو به هار جوان و رازاوه یه .

ئه وه ی که چون روزیکی پاییز به ناوی بیسارانی یه وه دیاری ده که ین هوی سه ره کی ره نگ دانه وه ی زورتری وه رزی پاییز و ره نگی زه رد وه زافه رانی له شیعره کانیه تی .

بیسارانی فیلسوف وه شاعیریکی ناتوراله . له ناتورالیزم بو رومانتیزم به زوری به هه ره ده گری . پاییز به ژیانه وه ده زانی نه نه مان و گیان له ده س دان .

جووانی ئه م وه رزه له بیساران زیاتر له شوینه کانی تر خوده نوینی . چ له خواره وه بو به رزایه کان و چ له به رزایه کان بو خوار ه وه بروانین هه زاران ره نگی تیکه لا وو  جوان و ئه فسووناوی له سروشت دا ده بینین .

بی گومان به ریوه نه چوونی روژی بیسارانی له م ساله دا نیشانه ی پشت گوی خستن وه له بیر چوونه وه نیه . به دلنیایی یه وه ئه نجومه ن  بو  به شکو به ریو بردنی ئه م روژه به رنامه ی شیاو داده ریژی وه پاش دیاری کردنی روژه که هه مو سالیک به گه رمی وه تاسه وه روژی بیسارانی ده گری .

چاوه ری پیشنیاره  به سوده کانی دلسوزانی فه رهه نگ و کولتوری نه ته وایه تی وه هوگران وه ئه ویندارانی بیری به رزی ماموستا بیسارانین . به و هیوایه  وه که له روزی بیسارانی دا به دیداری یه کتری شاد ببینه وه ...

ده بیری ئه نجومه نی فه رهه نگی ، ئه ده بی بیسارانی ( عه دنان زه بیحی )

/ 3 نظر / 24 بازدید
شیوا علیرمای

لطفا منظر زیبای بیساران را ارایه نمایید همچنین فعالیتهای انجمن

غلامویسی

سلامک نوری گیان وشنی سر حالنی سی دیه کی من یاوادسو که ی نصبش مه که ری ؟

نجبه

چوکو چه نین؟؟